Technologie pro bioplynové stanice

Stroje a příslušenství pro přepravování půdy v bioplynových nádržích. Hlavní produkty použité do těchto nádrží jsou:

  Řezací čerpadla 

Elektrická čerpadla poháněná motorem, jak ponorná tak venkovní se používají, aby míchala primární nádrž a/nebo přepravovala substrát mezi nádrží, a/nebo mixovala přes trysky uvnitř v nádrži. Řezací systém, který mají všechny CRI-MAN čerpadla napomáhá anaerobnímu fermentačnímu procesu, což zvyšuje výkonnost nádrže.

  Ponorná míchadla

Používají se ve vyhnívacích nádržích na míchání a homogenizaci substrátů. To zvyšuje výkon nádrže a zabraňuje usazování pevných látek na dně, což může při delším provozu snížit výkon nádrže tím, že se ucpe potrubí, nebo zmenší objem nádrže. 

  Separátory kalů

Používají se k oddělování pevných a kapalných částí z anaerobních fermentačních procesů. Tekutá část může být použitá jako hnojivo a pro zavlažování. Pevná část může být použita znovu jako podestýlka pro dobytek atd. Použití separátoru je také doporučeno jako předběžná úprava při snižování dusíku v nádrži.

        

Podrobnější informace a technické parametry naleznete v kompletním katalogu.