Bokosací vývěva FPZ

  Použití vývěv:

Vývěva FPZ se používají v mnoha různých oblastech průmyslu, zejména ve strojírenském, potravinářském, farmaceutickém, textilním nebo leteckém průmyslu. Dále v ekologických oblastech, čistírenství a provzdušňování.

  Jak vývěva pracuje:

Fungují na principu otáčení oběhového kola bez dotyku. 

  Výhody vývěv:

  • kompaktní provedení
  • jednoduché navržení 
  • minimální náklady na údržbu
  • modulární systém
  • bezolejové provedení  

 

Typy vývěv:

Kliknutím na název vývěvy se Vám zobrazí jeho techniký list.

  Vývěvy se standartním motorem - EU

      SCL 06-MS MOR

      SCL K05-66-TS MOR

      TYP K-MS MOR

      10DL/15DH TYP-MD MOR

      TYP K-MD MOR

      TYP K-TS MOR

      TYP K-TD MOR

  Vývěvy s motorem - IE2

      TYP K-MS MOR

      TYP R-MD MOR

      TYP K-MD MOR

      TYP K-TS MOR

      TYP K-TD MOR

  Vývěvy v provedení GOR s motorem IE2 přes flexibilní spojku

      TYP K-MS GOR

      TYP K-MD GOR

      TYP K-TS GOR

      TYP K-TD GOR

  Vývěvy v provedení GVR s motorem IE2 přes flexibilní spojku 

      TYP K-MS GVR

      TYP K-MD GVR

      TYP K-TS GVR

  Vývěvy s ATEX certifikací   

      TYP K-MS MOR

      TYP K-MD MOR

  Vývěvy v provedení GOR s certifikací ATEX 2G

      TYP K-MS GOR

  Příslušenství

      Příslušenství

      Protihlukový kryt